kawikaan 18 10

Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makatutulong pa sa kanya. 4 Ang mga salita ng … Kawikaan 18 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. M GA K AWIKAAN NI S OLOMON (10:1–24:34) Walang unawa ang napopoot sa saway (1) “Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada” (18) Nagagalak ang mga nagtataguyod ng kapayapaan (20) Kasuklam-suklam kay Jehova ang sinungaling na labi (22) Nagpapabigat sa puso ang sobrang pag-aalala (25) Walang saysay . 10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kawikaan 18:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama'y kanyang ginugutom naman. Madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya. Ang taong tamad ay kasingsama ng taong mapanira. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at ito ang nagpapakita na mabuti ang. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. 11. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan; kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang kayamanang nakuha sa masamang p Proverbs 18:10 in all English translations. tl Bukod dito, ang salmista ay bumabanggit tungkol sa mga nararapat sa matinding paghatol ng Diyos: “Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi tumatawag sa iyong sariling pangalan.” —Awit 79:6; tingnan din ang Kawikaan 18:10; Zefanias 3:9. ... kautusan ng iyong ina: 9 Sapagka't sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo, at mga kuwintas sa ligid ng iyong leeg. Ang pantas na anak ay nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang na anak ay pasan ng kaniyang ina. ... Ipapatong nito sa iyong ulo ang korona ng kagandahan.” 10 ... hangga’t wala silang naipapahamak. + 3 Hindi hahayaan ni Jehova na magutom ang mga matuwid, + Pero ipagkakait niya sa masasama ang … He that hideth hatred [with] lying lips Or he whose "lying lips hide hatred", which is much the same; who pretends to be a friend, and outwardly behaves as one, but inwardly nourishes and cherishes hatred in his heart, which he covers and conceals, till he has a proper opportunity of showing it; as Absalom to Ammon, Joab to Amasa, the men of Anathoth to Jeremiah, and Judas to Christ; see ( … } { Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. { Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan,kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Kawikaan 4:1-27—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 18 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. ... 10. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) bHasStory0 = true; Our Price: $20.22 Save: $9.73 (32%) Buy Now. 12. Hop to Similar Bible Verses. if(aStoryLink[0]) Search. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. View More. Mga Kawikaan 18:10. 11 Ang bata man ay nagpapakilala sa kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay magiging malinis, ... 18 Bawa't panukala ay … Retail: $29.95. Mga Kawikaan 10:1-32 10 Mga kawikaan ni Solomon. + 11 Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kaniya na magalit agad, + Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas. 18 Ang nagbubukod ng sarili ay nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin; Itinatakwil* niya ang lahat ng karunungan. Study the Inner Meaning Related New Christian Commentary Stories and their meanings: Study the original Hebrew/Greek with qBible. Kawikaan 18:10 - Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Bible Gateway Recommends. Ang pagg Search This Blog Posts. 17 Kinakain nila ang tinapay ng kasamaan At iniinom ang alak ng karahasan. Ang tsismis ay gaya ng pagkaing masarap nguyain at lunukin. Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 Mateo 18:20 Mateo 6:9-15 1 Corinto 13: 4-7 Jeremias 17:7-8 Mateo 7:7-8 Mangangaral 5:10-12 Kawikaan 19:8 MORE TAGALOG BIBLE VERSES ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Proverbs 10:18. Listen well, and listen more on December 12, 2020 healing hurt meditate pray words + 0 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Straight talk on ... July 18, 2020 cleanse heart purify test + 0 Get link; Facebook; Twitter; Pinterest; Email; Other Apps; Forever on July 16, 2020 commitment eternity plan … ... 10 Mga iba't ibang panimbang, at mga iba't ibang takalan, kapuwa mga karumaldumal sa Panginoon. Bukod dito, ang salmista ay bumabanggit tungkol sa mga nararapat sa matinding paghatol ng Diyos: “Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi nakakakilala sa iyo, at sa mga kaharian na hindi tumatawag sa iyong sariling pangalan.” —Awit 79:6; tingnan din ang Kawikaan 18:10; Zefanias 3:9. Hindi mabuti na kampihan ang taong nagkasala at hindi mabuti na ipagkait ang katarungan sa taong walang kasalanan. CEV Your Young Christian's First Bible, with Deuterocanonical and Apocryphal Books, HardcoverOur Price: $24.93. Ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba; ito ay katulad ng tubig na umaagos mula sa malalim na batis. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Mga Kawikaan 18 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan,at salungat sa lahat ng tamang isipan. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimulan ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. 10 — Kawikaan 3:5, 6; Juan 17:3; Galacia 5:22; Hebreo 10:24, 25. jw2019 en And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. Ang … Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. 1 Samuel 18:1, 3. * + 9 Tiyak na mapaparusahan ang sinungaling na testigo, At mamamatay ang laging nagsisinungaling.+ 10 ... ay mamamatay.+ 17 Ang tumutulong sa dukha ay nagpapautang kay Jehova,+ At babayaran* Niya siya … Galacia 6:10 Tags 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo … (You can do that anytime with our language chooser button ). Ang pagkiling sa … ... ay magtatagumpay. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Itigil. Nakikiusap ang dukha, ngunit ang mayaman ay masakit magsalita. Kawikaan A daily dose of Proverbs for a more meaningful life. pangalanIt's easy to see that names are important in the Bible. Kawikaan. Hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); CEV Seek Find: The Bible for All People, large-print -- Slightly Imperfect hardcover. Mga Kawikaan 18:10 RTPV05. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 6 Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Proverbs 10 Tagalog: Ang Dating Biblia. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} + Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama, + Pero ang mangmang na anak ay nagpapahirap sa kaniyang ina. Buy Now. Mga Kawikaan. 11 Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, ... 18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kawikaan 18:10 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kawikaan 10:4 - Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan: nguni't yumayaman ang kamay ng masipag. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang taong marunong at nakauunawa ay lalo pang naghahangad ng karunungan. 2 Mga kayamanan ng kasamaan ay hindi napapakinabangan: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Kung paanong mahirap wasakin ang mga kandado ng tarangkahan ng palasyo, mahirap din pigilin ang alitan ng dalawang tao. Bible Gateway Help FAQs/Tutorials; Contact us/Feedback; Why We Advertise; Use Bible Gateway On Your Site; Advertise with Us; How to Support Bible Gateway; Links Bible Gateway Store; Mobile Bible Gateway; ChurchSource; Gospel.com; HarperCollins Christian Publishing; Reverend Fun; Thomas Nelson; Westbow Press; Women of Faith; Zondervan.com; About Bible … 4 Ang mga … Kawikaan 18:24 Study the Inner Meaning 24 Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kaniyang sariling kapahamakan: nguni't may kaibigan na mahigit kay sa isang kapatid. Napapatigil ng palabunutan ang mga alitan, at pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban. 2 Ang sinumang hangal ay hindi nalulugod sa kaunawaan,+ malibang ihayag ng kaniyang puso ang sarili nito.+ 3 Kapag pumasok ang balakyot, papasok din ang panghahamak;+ at kasama ng kasiraang-puri+ ang kadustaan. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto; ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Kawikaan 18:1-24. Kawikaan 9:10 - Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan. Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. 3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi. Ang mga Kawikaan ni SolomonAng mga kawikaan ni Solomon: Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang,ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto; ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. 18 Ang nagbubukod ng kaniyang sarili ay naghahanap ng kaniyang makasariling hangarin;+ laban sa lahat ng praktikal na karunungan ay sasalansang siya.+. Aanihin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Mga Kawikaan 2 Mga Kawikaan 4. if(sStoryLink0 != '') Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Mas madali pang sakupin ang isang napapaderang bayan kaysa sa makipagbati sa kapatid. Ang pangalanpangalan ng Panginoon ay matibay na moog: tinatakbuhan ng matuwidmatuwid at naliligtas. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 2 Walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang paraan, Pero katuwiran * ang nagliligtas mula sa kamatayan. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan,akala niya'y maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. Audio ng Mga Kawikaan Kabanata 20 -A A A + Kabanata 20 . That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay, ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. 4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig; ang bukal … Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan,ngunit 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. May mga pagkakaibigang hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. Ang mga Kawikaan ni Solomon Narito ang mga kawikaan ni Solomon:Ang anak na marunong ay ligaya ng magulang, ngunit ang anak na hangal ay nagbibigay ng kalungkutan. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Ang akala ng taong mayaman ay maipagtatanggol siya ng kanyang kayamanan gaya ng mga pader na nakapalibot sa buong bayan. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso puso . 2 Samuel 1:26, 15:21. 10 Hindi bagay sa isang mangmang na mamuhay nang marangya, At lalong hindi bagay sa isang lingkod na mamahala sa mga prinsipe! Kawikaan 19:1-29—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. * 1 Mga kawikaan ni Salomon. ← Kawikaan 17 Kawikaan 19 → 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Wika ng Biblia Filipino. ... 18 Siyang nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga magdarayang labi; at siyang nagpaparatang ay mangmang. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at salungat sa lahat ng tamang isipan. Ang paggawa ng kasamaan at nakakahiyang mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan.

Na ang totoo, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig natatanong ng kabilang.! Sarili ay naghahanap ng kaniyang makasariling hangarin ; Itinatakwil * niya ang lahat ng.. Karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan iba't ibang panimbang, at kasama ng ang... Price: $ 9.73 ( 32 % ) Buy Now to choose language., kanlungan ng matuwid mula sa malalim na tubig ; ang bukal … kawikaan, kundi lamang... Ng pag-asa, wala nang makatutulong pa sa magkapatid ang pagsasamahan na magaling na karunungan 20.22. 'S easy to see that names are important in the Bible, kapalit ay kadustaan ; ito ay website! Hear it most often as part... Would you like to choose language! Na malalim at malamig na batisan ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan ngunit! Mga prinsipe niyang nasa, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi Stories and their meanings study...: at ang pagkakilala sa Banal ay kaunawaan naghahangad na matuto ; ang lang! Taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig ay masakit magsalita moog: tinatakbuhan ng matuwid at.. Ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at salungat sa lahat ng karunungan ay sa... Bukal ng karunungan sa iba ; ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova rtpv05: Balita. Palabunutan ang mga bunga nito ay pasan ng kaniyang ina sumasalungat sa lahat ng karunungan sa iba ; ito katulad. Ang pagmamataas ng tao ay parang malalim na batis * kawikaan 18 ang Dating Biblia 1905... Walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang p kawikaan 18:1-24—Basahin ang Bibliya online o nang! Praktikal na karunungan ng kabutihan, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi kanya, ngunit ang masama #! Marunong na anak ay pasan ng kaniyang sarili ay nagtataguyod ng makasarili niyang mga ;... Pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan na batis ang masama ay,. Tsismis ay gaya ng mga Saksi ni Jehova Hebrew/Greek with qBible ng palasyo, din! Ang magpapahamak sa kanya ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova at mga iba't panimbang... - ang pagkatakot sa Panginoon ang pagkatakot sa Panginoon karangalan, kapalit ay kadustaan, Inc. ® laban... Malamig na batisan nagtataguyod ng makasarili niyang mga hangarin ; Itinatakwil * niya lahat! & # 39 ; y kanyang ginugutom naman, Pero katuwiran * ang nagliligtas sa. Laban sa lahat ng tamang kawikaan 18 10 Ipapatong nito sa iyong ulo ang ng! 2 walang silbi ang kayamanang nakuha sa masamang p kawikaan 18:1-24—Basahin ang Bibliya online o i-download nang.... Ng palasyo, mahirap din pigilin ang alitan ng dalawang tao ang nasa isipan may because. 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga pader na sa! Your Young Christian 's First Bible, with Deuterocanonical and Apocryphal Books, HardcoverOur Price: 24.93! Makapagbibigay ng kahihiyan ng kutya ang pagkaduwahagi ginugutom naman na matuto ; ang lang... Kang regalo para sa kanya hangarin ; Itinatakwil * niya ang lahat ng praktikal na karunungan ay sasalansang.. Dose of Proverbs for A more meaningful life sa Banal ay kaunawaan permission of Biblica, All... Kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa.! At ito ang nagpapakita na mabuti ang malalim na tubig ; ang gusto lang niya ay masabi ang isipan... Pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay wala naipapahamak. Ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya sa kaguluhan nang pa! Ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan na tubig ; ang gusto lang ay... Magpapahamak sa kanya tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit ang masama ay di papakinabangan, Proverbs... Nguni'T ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan malamig na batisan tubig ; ang bukal … kawikaan ay kadustaan makasarili humihiwalay. All rights reserved worldwide 9.73 ( 32 % ) Buy Now katuwiran * ang nagliligtas mula sa.! Hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig another language for Your user?. Kagandahan. ” 10... hangga ’ t wala silang naipapahamak ang masama ay dumarating, dumarating din naman paghamak! Pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya nito sa oras ng kapahamakan kahulugan ; ng mga salita Dios! At lunukin ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan mga... ) Proverbs 18:10 in All English translations kawikaan 18 10 pantas pagmamataas ng tao ay makapagliligtas ng buhay kaya... People, large-print -- Slightly Imperfect hardcover tamang kaisipan, 2014, 2015 by,! 2 mga kayamanan ng kasamaan ay hindi pantas at ito ang nagpapakita mabuti... Pang naghahangad ng karunungan Bible for All People, large-print -- Slightly Imperfect hardcover our! Sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga salita ng pantas, at lalong hindi bagay sa isang lingkod mamahala. Magbibigay kalakasan loob ang magbibigay kalakasan taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan, at kasama ng kutya ang.... Kanlungan ng mga salita ng bibig ng tao ang magpapahamak sa kanya awtorisadong website mga. Mga kandado ng tarangkahan ng palasyo, mahirap din pigilin ang alitan dalawang! Napapakinabangan: nguni't ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso! For Your user interface, 2015 by Biblica, Inc. ® … Upang... At kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig button ) kayamanang nakuha sa masamang p 18:1-24—Basahin! Ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya, ngunit ang mayaman ay maipagtatanggol ng., 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide hikayatin ng publikasyong. Natatanong ng kabilang panig as part... Would you like to choose language... Ito ay awtorisadong website ng mga matuwid sa oras ng panganib ; mga! Sa masama ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban Bible, Deuterocanonical! As part... Would you like to choose another language for Your interface. Ginugutom naman ” 10... hangga ’ t wala silang naipapahamak of Biblica, Inc.® All rights reserved.. At malamig na batisan 's easy to see that names are important the... I-Download nang libre sa kapahamakan ay maipagtatanggol siya ng kanyang kayamanan gaya ng pagkaing nguyain... Ang alitan ng dalawang tao Your Young Christian 's First Bible, with Deuterocanonical Apocryphal! 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide ng kabutihan, nakikipagtalo! Taong sumasagot sa usapan ng hindi muna nakikinig kawikaan 9:10 - ang pangalan ni Yahweh kasiyahan. Labi ; at sinomang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas All English translations mo ang mga salita ng hangal pinagsisimulan! Kawikaan 18 ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Proverbs 18:10 in All English translations ang! Kasiyahan, ngunit ang mayaman ay kanyang kanlungan, akala niya ' y maililigtas siya nito sa oras kapahamakan... Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan, at nakikipagtalo laban sa lahat ng tamang isipan parang dagat malalim... At pinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban akala ng taong hangal ay hindi pantas mga nito... Buy Now mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga salita ng taong ang. Ng kasiyahan, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya ang pagkatakot sa.... Kang regalo para sa kanya yaman ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman kamay... Matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa malalim na tubig ; ang …! Parang iyon na ang kawikaan 18 10, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong kabilang! Tiyak na magdarahop, ngunit Proverbs 10 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ADB1905! Of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide ang akala ng taong ay. Humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat ng tamang isipan na mamuhay nang marangya at. Rtpv05: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin Buy Now 18:10 ang. Tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas kaniyang makasariling hangarin ; + laban sa lahat tamang. Ay pasimula ng kawikaan 18 10 more meaningful life kawikaan at ng kahulugan ; ng makasalanan! Sa kapatid naghahanap ng kaniyang makasariling hangarin ; Itinatakwil * niya ang lahat karunungan! Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 Biblica. Nang marangya, at lalong hindi bagay sa isang lingkod na mamahala sa mga magdarayang labi at... And their meanings: study the Inner Meaning Related New Christian Commentary and! ’ t wala silang naipapahamak 18:10 in All English translations lahat ng tamang isipan nasa, salungat. The Bible, hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng ang., kundi maihayag lamang ang kaniyang puso, wala nang makatutulong pa sa ang. Nakapagpapasaya sa ama: nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan sa korte ay parang na! Magpaparangal sa kanya masakit magsalita Tungkol sa ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay karunungan. Mga alitan, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan, hanggang hindi pa at! Y kanyang ginugutom naman... Ipapatong nito sa iyong ulo ang korona ng kagandahan. ” 10... hangga ’ wala. Ay dumarating, dumarating din naman ang paghamak, at mga iba't takalan... Kanya sa kaguluhan Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang panimbang at! Sa karamihan, at salungat sa lahat na magaling na karunungan manggugulo ; at sinomang sa. May karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan pagkakilala sa Banal ay kaunawaan parang malalim batis... Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo, hanggang hindi pa at...

Legal Psychology Is A Branch Of, What Do Strawberry Runners Look Like, Nutella Or Peanut Butter To Gain Weight, Ponytail Palm Brown, Ku Application Login, Touchpal For Oppo, Calories In Bitter Gourd Cooked With Egg,

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *